Anunturi Generale|

ANUNȚ VANZARE TERENURI PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA CRUCEA, Şoseaua Constanţei nr.45, Crucea, judeţul Constanţa, telefon 0241/874825, fax 0241/874703, email primaria@crucea.judetul-constanta.ro

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren intravilan A 330/3, proprietatea privată a comunei Crucea , situat în Crucea , județul Constanța, cu suprafața de 1.133 m.p , înscris în Cartea Funciară nr. 104228 Crucea ,teren intravilan A 330/2, proprietate privată a comunei Crucea , situat în Crucea, jud. Constanța , cu suprafața de 1.948 m.p , înscris în Cartea Funciară nr.104238 Crucea, teren intravilan, proprietate privată a comunei Crucea , situat în Șiriu , str. Amurgului nr.10, comuna Crucea , jud. Constanța , cu suprafața de 3.556 m.p , înscris în Cartea Funciară nr.104346 Crucea. Vânzarea a fost aprobată prin H.C.L. Crucea nr. 49/31.05.2021, în conformitate cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Descarcă detalii …

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut