Conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 111Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Art. 125 – Atribuțiile comisiilor de specialitate:

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Art. 129 – Atribuțiile consiliului local:

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: detalii aici …

Componența Consiliului Local Crucea – mandatul 2020 – 2024
 1. BERCUȚĂ VASILE ( PNL )
 2. BUBUIOC IULIAN ( PPR )
 3. BUZULICĂ MIHAELA ( PNL )
 4. CĂNILIUC IOANA-SIMONA ( PNL )
 5. COSTIN VASILE ( PNL )
 6. DRĂGAN DOREL ( PSD )
 7. GRĂNICERU ALEXANDRU ( PNL )
 8. LEU MARIAN ( PNL )
 9. MOISE DAN ( PSD )
 10. SPIRIDON VIOREL ( PNL )
 11. POSTELNICU PARASCHIVU ( PNL )
 12. PUNGĂ RAUL-DĂNUȚ ( PNL )
 13. STOICA ELENA ( PNL )
Comisiile de specialitate ale Consiliului local Crucea:

COMISIA nr. 1: pentru agricultură, activitati economico-financiare, protecţie mediu şi turism;

COMISIA nr. 2: juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism;

COMISIA nr. 3: pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut